skip to Main Content
Jan Peter Zomer | directeur

Jan Peter Zomer | directeur

Wij hebben als basisschool de prachtige en verantwoordelijke taak gekregeom  kinderen te onderwijzen. Wij zijn een school met de Bijbel. Dit betekent dat wij naast het reguliere onderwijs de kinderen leren vanuit de Bijbel. 

Ik vind het belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen in onze samenleving. Als basisschool kunnen we hier een grote bijdrage aan leveren. Dit bereiken we als school door een veilig leerklimaat te bieden waarin ieder kind wordt gezien.

Marina van der Ploeg | interne begeleider

Marina van der Ploeg | interne begeleider

Ik vind het belangrijk om als school samen met jullie als ouders, vorm te geven aan passend onderwijs voor de kinderen van de Klim-op. 

Mijn basis waaruit ik leef en werk is dat we Gods geliefde kinderen zijn. Vanuit dat startpunt mogen en kunnen we ons ontwikkelen, zodat we steeds meer groeien naar hoe Hij ons bedoeld heeft.  

Derkje van der Helm | leerkracht groep 1/2

Derkje van der Helm | leerkracht groep 1/2

Ik vind het belangrijk om liefde, duidelijkheid en structuur te geven in de groep, daardoor voelt een kind zich veilig. Als een kind zich veilig voelt, kan hij zichzelf zijn en pas echt groeien en bloeien! Jezus is erg belangrijk voor mij, zonder Hem kan ik niets! Ik wil zijn liefde graag uitstralen naar de kinderen, de ouders/verzorgers en naar mijn collega’s. 

Erna Hamming-Sikkema | leerkracht groep 1/2

Erna Hamming-Sikkema | leerkracht groep 1/2

Het is prachtig om te zien wat kinderen nodig hebben en ze daarin te laten groeien in kennis en liefde. Ik vind het ook mooi om ze uit de bijbel te vertellen, zodat ze houvast hebben in het leven en God steeds beter leren kennen. Voor mij is er geen mooier werk dan het begeleiden van jonge mensen. Het is mijn passie om hun ontwikkeling positief te beïnvloeden. 

Ik word er nog steeds enthousiast van. Het is boeiend werk en geen dag is gelijk aan de vorige. 

Karolien Tiekstra | leerkracht groep 3/4

Karolien Tiekstra | leerkracht groep 3/4

Kinderen leren lezen, rekenen en schrijven, vind ik een prachtige uitdaging in groep 3 en 4. Naast lesgeven ben ik taalcoördinator op de Klim-op. Ik houd me bezig met de kwaliteit van de lessen en maak plannen hoe we de talige vakken het beste vorm kunnen geven. Werken op de Klim-op is erg fijn. We gaan ervoor om de kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven in een fijne en veilige sfeer. 

Rieke Buist-Haaksema | leerkracht groep 3/4

Rieke Buist-Haaksema | leerkracht groep 3/4

Samen met Karolien geef ik les aan groep 3 en 4. Werken in het onderwijs geeft mij energie! 

Het is genieten om de kinderen te zien leren, ontdekken en te samenwerken. Het zoeken naar een goede balans tussen het leren, wat elk kind nodig heeft en samen een fijne groep zijn blijft een uitdaging die ik graag aan ga. Het is fijn om dit werk te mogen doen! 

Kirsten Korf | leerkracht groep 5/6

Kirsten Korf | leerkracht groep 5/6

Leren vanuit nieuwsgierigheid. Samen met de leerlingen zoeken naar een oplossing of samen verwonderen over een nieuwe ontdekking. Daar word ik enthousiast van en dat geeft mij energie. In mijn lessen combineer ik graag de verwerking van de lesstof met de onderzoekend leren projecten. Daarnaast houd ik de ontwikkelingen op digitaal gebied in de gaten en de nieuwe mogelijkheden en middelen die daar uit voortkomen gebruik ik graag om de leerlingen digitaal vaardig te maken.

Josien Norg | leerkracht groep 5/6

Josien Norg | leerkracht groep 5/6

Ik geniet ervan om kinderen iets te leren. De leergierigheid van kinderen inspireert mij in het lesgeven. Daarnaast vind ik het belangrijk om op zoek te gaan naar wat elk kind nodig heeft om te kunnen leren en daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten. Naast taal, rekenen, spelling en lezen wil ik de leerlingen de liefde van God bijbrengen. God heeft hen allemaal gemaakt, ieder heeft zijn of haar eigen kwaliteiten van God gekregen. Ik vind het fijn dat ik dat de leerlingen mag vertellen.

Leonie Jansma-Sikkema | leerkracht groep 7/8

Leonie Jansma-Sikkema | leerkracht groep 7/8

Al vanaf dat ik zelf naar school ging wist ik wat ik wilde worden, namelijk juf.  

Het is fijn om de kinderen iets nieuws te leren, ze te helpen bij hun ontwikkeling en voor een fijne sfeer in de klas te zorgen. God heeft de kinderen allemaal uniek en mooi gemaakt, het is fijn dat ik hen dat ook mag vertellen en van daaruit de kinderen les mag geven.  

Eline de Rooij | leerkracht groep 7/8

Eline de Rooij | leerkracht groep 7/8

Ik vind het erg belangrijk om vanuit ons geloof in God les te geven. In de bovenbouw vind ik het altijd mooi als er tijdens de dagopeningen mooie gesprekken hierover ontstaan. Daar neem ik dan ook graag de tijd voor! Verder vind ik de momenten dat je ziet dat kinderen iets nieuws leren en de “kwartjes vallen” de mooie momenten van dit vak, samen kunnen we hier dan echt van genieten.

Gerda Oudman | onderwijsassistent

Gerda Oudman | onderwijsassistent

Mooi om de kinderen in groep 1 binnen te zien komen en ze zien groeien in de loop van de jaren. Iedere dag geniet ik weer als ik kinderen net even dat extra stukje/uitleg mee mag geven waardoor het werk wel lukt of afkomt. Ook geniet ik erg van de gesprekjes die we hebben. Dat ik ze mag vertellen dat ze uniek zijn, zoals God ze gewild heeft van jongs af aan. Zo ga ik op mijn werkdagen dag met veel plezier en enthousiasme naar school. Met z’n allen groeien we zo op de Klim-op. 

Renate Prins-Molenhuis | onderwijsassistent

Renate Prins-Molenhuis | onderwijsassistent

In de afgelopen 14 jaar heb ik met tussenpozen op diverse scholen zoals het Gomarus College Assen maar ook meerdere scholen van de NoorderBasis als onderwijsassistent mogen werken. Het is fijn een schakel te mogen zijn tussen leerling en leraar. Te ondersteunen als een kind het zelf even niet lukt. Maar ook oog te hebben voor de leerling die er ‘gewoon doorheen fietst’ maar ook soms zo graag even die extra aandacht nodig heeft. En wat is er mooier dan dit te doen met en door de liefde van God.

Trijnie Ammeraal-Haveman | administratie en onderwijsassistent

Trijnie Ammeraal-Haveman | administratie en onderwijsassistent

Het is heel leuk om op een school administratief werk te doen, omdat je vaak contact met de leerlingen hebt. Daarnaast ben ik onderwijsassistent. Het is heel mooi om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen en hoe ieder kind op zijn of haar eigen manier leert. Gelukkig heeft God ons niet allemaal gelijk gemaakt… juist de verschillen maken het leuk en interessant! Ik vind het heel fijn om aan dit groeiproces een bijdrage te mogen leveren.

Back To Top