skip to Main Content

Ons onderwijs

We willen de motivatie en de betrokkenheid van de leerlingen verhogen door te werken vanuit thema’s. In alle groepen wordt zoveel mogelijk gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

  • leren vanuit een context

Vertel me iets, en ik zal het vergeten.
Laat het me zien, en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren, en ik zal het begrijpen.

  • veel samenwerken
  • werken aan projecten
  • vrijheid voor creativiteit
  • werken op eigen niveau
DWF_MB_Nb_Futura_170515_077

Portfolio

Alle leerlingen hebben een portfolio. Hierin beschrijven de kinderen zelf hun doelen en ontwikkeling. Door op deze manier te werken, voelen ze zich meer verantwoordelijk voor hun eigen werk, leren ze op zichzelf te reflecteren en zijn ze gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen.

Ontwerp_Futura (1)

Digitale vaardigheden

Om ze voor te bereiden op de toekomst, werken we dagelijks in de groepen met I-pads en computers. We willen de kinderen helpen bij hun talentontwikkeling op het gebied van techniek en wetenschap en het aanleren van toekomstige digitale vaardigheden door te werken met een 3D-printer.

Back To Top