TSO & BSO

Evenals andere scholen binnen de gemeente Loppersum hebben we een convenant gesloten met de kinderopvangcentra van ‘Kids2b’, waarbij is vastgelegd dat deze instelling zorg zal dragen voor de opvang van kinderen buiten de schooltijden, wanneer ouders daar gebruik van willen maken. Uiteraard staat het ouders vrij om zelf een instelling voor kinderopvang te kiezen.

De tussenschoolse opvang (TSO) wordt geregeld door de TSO-commissie, die bestaat uit een aantal ouders. Zij maken een rooster voor pleinwacht.
Meer informatie hierover staat in onze schoolgids.