Organisatie

2017-2018 schoolgids GBS Klim-op

Op school werken we alle dagen in vier combinatiegroepen: Groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8.

Binnen de jaargroepen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met verschillen. Ieder kind is uniek door God geschapen met zijn eigen gaven en talenten. Wij willen de kinderen de ruimte bieden en hen te helpen om deze gaven en talenten verder te ontwikkelen.

Op school hebben we mogelijkheden om leerlingen die extra aandacht nodig hebben, hulp te bieden die gegeven wordt door een onderwijsassistent.

We willen dat kinderen zich veilig voelen op school, zodat ze zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen. Ook in de omgang met elkaar.
Met behulp van onze schoolregels en de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’ werken we hier structureel aan binnen de school en in de groepen.