VGPONN
Over de school
Nieuw op school

Nieuw op school

Wij vinden het belangrijk dat alle ouders een bewuste schoolkeus hebben gemaakt. Alle actief christelijke ouders zijn van harte welkom voor een kennismakingsgesprek met de directeur, aanwezige leerkrachten en een rondleiding door het gebouw.

Wanneer ouders voor onze school kiezen volgt er een gesprek met de directeur en een lid van de Deelraad (voorheen Schoolcommissie). Een belangrijk onderwerp van dit gesprek is onze identiteit.

Ouders vullen naast een aanmeldingsformulier een oudervragenlijst in over de ontwikkeling van hun kind. We bespreken dan wat de onderwijsbehoeften zijn van de aangemelde leerling en gaan na of wij dit kunnen bieden. Kunnen wij dat bieden dan kan de leerling onderwijs ontvangen bij ons op school. Is dat niet het geval dan gaan wij samen met de ouders op zoek naar passend onderwijs op een andere school.

Kleuters mogen meteen nadat ze 4 jaar zijn geworden naar school toe. Voor die datum zijn ze op één of meerdere dagdelen welkom om een beetje te wennen. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht. Als een gezin voor onze school heeft gekozen, brengt de leerkracht van groep 1 voordat de kleuter naar school gaat een bezoek bij de ouders thuis en is er alle tijd en gelegenheid om elkaar te informeren en te bevragen.

VGPONN brochure

VGPONN ouderverklaring