Identiteit

De Klim-op is een school waar Gereformeerd, Bijbelgetrouw onderwijs wordt gegeven. We vinden het belangrijk dat onze identiteit in alle leerstofgebieden en bij alle vakken tot uiting komt.
Iedere ochtend beginnen we de dag met gebed, het zingen van Christelijke liederen en een Bijbelverhaal of een les uit de methode Levend Water.

De school heeft een Kind-School-Kerk (KSK) commissie, die bestaat uit een leerkracht en een aantal ouders. De KSK commissie regelt de invulling van de Christelijke vieringen en organiseert ieder jaar een schoolbreed project met een Christelijk thema.

Iedere maand komen we met alle leerlingen en belangstellende ouders bij elkaar in de hal voor de maandopening. Deze maandopeningen worden om de beurt door de verschillende groepen gedaan.

Ook als het gaat om ons handelen bij pesten en het omgaan met elkaar, willen we de kinderen tot een voorbeeld zijn en hen vanuit de Bijbel leren hoe we met elkaar omgaan. (Pestprotocol: pestprotocol GBS Klim-op)
We zijn aanspreekbaar op ons handelen en praten en spreken kinderen en ouders daar ook op aan.

 

Ook vinden we het belangrijk om goed om te gaan met het milieu. Daarom hebben we op school een “milieustraat” van Wecycle, waarin gebruikte batterijen, kleine elektrische apparaten en cartridges verzameld worden. Wecycle Recycle certificaat 2016