VGPONN
Ouders en school
Deelraad (voorheen Schoolcommissie)

Deelraad (voorheen Schoolcommissie)

De Deelraad is primair verantwoordelijk voor de betrokkenheid van ouders bij de school en functioneert als een klankbord tussen ouders en school.

Ouders waarvan het eerste kind 4 jaar wordt, worden door de Deelraad bezocht, samen met de directeur. Tijdens dat bezoek vindt het toelatingsgesprek plaats.

Ook is de Deelraad verantwoordelijk voor de organisatie van de tussenschoolse opvang en het bewaken van de identiteit van de school.