VGPONN
Ouders en school
Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin twee ouders en twee leerkrachten zitten.

Daarnaast is er een Deelraad die als doel heeft de ouderbetrokkenheid te vergroten, als klankbord te fungeren voor de directeur en die nieuwe ouders bezoekt.

De Activiteitencommissie zorgt voor praktische ondersteuning als er iets geregeld moet worden.