VGPONN
Ouders en school
Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad van een school mag meepraten over de organisatie en de inrichting van het onderwijs.
De MR heeft adviesrecht en zelfs instemmingsrecht over bv. schooltijden, vakantierooster, formatie- en schoolplan.

De Medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De MR vergadert ongeveer 5 keer per jaar, meestal gedeeltelijk samen met de Deelraad (voorheen Schoolcommissie).

Ook is er de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de VGPONN. De GMR heeft adviesrecht of instemmingsrecht als het gaat om zaken van de hele VGPONN.