VGPONN
Milieu en kringloop week 2

Milieu en kringloop week 2

Afgelopen week hebben we gewerkt over de watercyclus. Wat is dat? Wat gebeurt er met een regendruppel? In de hal van school hangen werken van de kinderen van groep 7 & 8 waarop ze de watercyclus op uitbeelden.

Naast het bezoek aan de waterzuivering in Garmerwolde,hebben we ook een gastles gehad in de klas en en hebben we onze eigen waterzuivering gebouwd.

Deze week hebben we de laatste spreekbeurten gehad! We hebben de serie afgesloten met een spreekbeurt over het Nano-motortje van Ben Feringa. Gegeven door Ramon! Wat heeft iedereen het goed gedaan en wat hebben we als klas weer veel geleerd.

Woensdag hebben we de 10 geboden besproken in gewone taal, Daarin kwam naar voren dat we God meer moeten dienen als facebook en whatsapp. Hier hebben we over doorgesproken. En dan met name over de gevaren van whatsapp. Uit onderzoek blijkt dat 99 % van de jongeren benaderd worden door vreemden om het adres, naam of telefoonnummer door te geven en zelfs nog erger. Hoe ga je hiermee om? Ook in groep 7 & 8 bleek dat een aantal kinderen al benaderd waren door vreemden. We bespraken wat je kon doen: blokkeren, direct aan je ouders vertellen, met de vraag om rare foto’s zelfs de politie inschakelen. Een waardevol gesprek om ook hen te beschermen tegen de gevaren van het internet!

Huiswerk:

maandag Levend water hst 37

dinsdag: groep 7 : verhaalsommen

groep 8: dienstregeling