VGPONN
Kwaliteit
Uitstroom naar VO

Uitstroom naar VO

In onderstaande tabel ziet u de uitstroomgegevens van de afgelopen jaren.

We zoeken bij iedere leerling de best passende VO school, zodat ze ook na het basisonderwijs op de juiste plek terecht komen.

School

jaar

Aantal

Leer-

lingen

praktijk

onder-

wijs

VMBO HAVO

 

VWO
% basis-gericht

Aantal kinderen

% kader-

Gericht

Aantal kinderen

% theoretisch

Aantal kinderen

%

Aantal kinderen

%

Aantal kinderen

13/14 14 14 43 29 14
14/15 7 1 4 2
15/16 7 3 1 3

Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds…Dit is een fonds voor tegemoetkoming reiskosten onder meer voor leerlingen in het voortgezet onderwijs: – waarvan het gezinsinkomen rond het bijstandsniveau ligt; – die meer dan 10 km van de dichtstbijzijnde school voor voortgezet onderwijs wonen. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.studiefondsgroningen.nl. Folders en aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de leerkracht van groep 8.