VGPONN
Kwaliteit
Klachten regeling

Klachten regeling

Als iemand ergens niet tevreden over is dan gaat hij in eerste instantie proberen om dat met degene waar het over gaat op te lossen.
Lukt dat niet dan wordt het probleem aan de leerkracht en/of directeur voorgelegd. Zij proberen de klacht op te lossen.
Komt er geen oplossing dan kan de klacht ook ingediend worden bij de bovenschoolse directie of het bevoegd gezag.
Als het probleem niet wordt opgelost kan er contact worden opgenomen met de contact persoon of de vertrouwenspersoon van de school. Hun adressen staan in het adressen boekje.

De school is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie voor het gereformeerd onderwijs. Als de vertrouwenspersoon geen oplossing kan bieden kan de klacht bij deze commissie neergelegd worden:

– Klachtencommissie Gereformeerd Onderwijs, p/a GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag

– Commissie van Beroep, Gereformeerd Onderwijs, p/a GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.

 

De volledige klachten procedure is op school te zien of op te vragen bij de contactpersoon.