VGPONN
Kwaliteit

Kwaliteit

Dit schooljaar maken we een nieuw schoolplan voor de komende 4 jaren en als startpunt willen we graag van leerlingen, ouders en personeel weten in hoeverre iedereen tevreden is en waar we als school aan kunnen gaan werken. In september zijn er verschillende tevredenheidsonderzoeken uit gezet. We zijn benieuwd naar ieders mening en tevredenheid.