Verlof

aanvraag verlof

Voor bepaalde omstandigheden kan, buiten de schoolvakanties, vrij worden gevraagd. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;

 • verhuizing (ten hoogste twee dagen);

 • zeer ernstige ziekte van gezinsleden;

 • huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m 3e graad (hoogstens twee dagen);

 • overlijden van bloedverwanten;

 • gezinsuitbreiding (ten hoogste twee dagen);

 • een 12½-, 25-, 40-, 50-, 55- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum;

 • extreem slechte weersomstandigheden;

 • de vakantieregeling bij bedrijf/instelling, waar één van de ouders werkt, maakt het onmogelijk om binnen de vrije dagen vakantie op te nemen;

 • op grond van medische of sociale indicatie;

 • als vakantie opnemen als gevolg van seizoengebonden arbeid binnen de vakanties onmogelijk is;

 • andere dan de hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen.

Verlof moet op tijd worden aangevraagd. Hiervoor kunt u een formulier krijgen bij de administratief medewerker.